Sadako (from the Ring) now serves shakes

Printable View