WTB: 210 Gyuto (stainless or semi)

Printable View