Quantcast

OsiKosi

Kitchen Knife Forums

Help Support Kitchen Knife Forums:

Knives and Stones
Haiku Kurouchi Gyuto
Masamoto KS Yanagiba
Masamoto KS Gyuto
Mcusta Zanmai Gyuto
Kiyoshi Kato WH Gyuto
Mazaki petty
Munetoshi nakiri

Synthetics
Shapton glass 220, 500, 1000

Naturals
Amakusa, Ozuku mizu Asagi,Takashima karasu
Okudo shiro suita, Yaginoshima Asagi

Some synthetic's & sine natural stone's

Followers

Top