zizirex

Kitchen Knife Forums

Help Support Kitchen Knife Forums:

Location
Vancouver <--> Jakarta
Knives and Stones
Takada No Hamono 240 Gyuto,
Yoshikane SKD,
Hitohira Togashi White 1,
Shibata Kotetsu AS,
Shigeki Tanaka Gin-San,
Mazaki KU,
Hinoura KU Nashiji Hinode,
Hitohira Kikuchiyo Ren 240,
Ohishi 240 AS Yo Handle,
Sakai Yusuke White 2,
Morihei Fine Finish 210,
Takamura Chromax 210,
Hinoura AS 210,
Wusthof Ikon 8' Chef Knife,
Mazaki & Wakui 180 Nakiri,
Anryu 270 Suji,
Hinoura 270 Suji,
Ashi Ginga 150 Honesuki,
Takamura R2 150 Petty,
Konosuke Sumiiro 150 Petty,
Wusthof Paring 3.5,'
Zwilling 4 Star 10',
Shapton Pro 120 & 2000,
Shapton Glass 220, 500,1000,
Arashiyama 1000, 6000,
King Hyper 1000,
Naniwa Pro 400 & 3000
Morihei 500, 6000,9000,12000,
Nano Hone 200,
Tanaka Toishi 150,
Suehiro Cerax 320 & Ouka 3000,
Gender
Male

Followers

Top