Harper’s Tenth Birthday

Kitchen Knife Forums

Help Support Kitchen Knife Forums:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
I dag er det Harper's fødselsdag!
Hurra! Hurra! Hurra!
Han sikkert sig en gave får,
som han har ønsket sig i år,
og dejlig chokolade med kager til.

Hvor smiler han, hvor er han glad.
Hurra! Hurra! Hurra!
Men denne dag er også rar,
for hjemme venter mor og far
med dejlig chokolade med kager til.

Og når han hjem fra skolen går.
Hurra! Hurra! Hurra!
Så skal han hjem og holde fest,
og hvem der kommer med som gæst,
får dejlig chokolade med kager til.

Til slut vi råber højt i kor.
Hurra! Hurra! Hurra!
Gid Harper længe leve må
og sine ønsker opfyldt få –
og dejlig chokolade med kager til.
 
Happy birthday Harper!
1000007585.jpg
 
Back
Top